Logopediepraktijk Kim Uytterhoeven

Een praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen gelegen in Pijpelheide (Booischot).


Waarvoor kan u bij mij terecht?

Lees- en/of spellingstoornis
Dyslexie
Rekenstoornis
Dyscalculie
Taalontwikkelingsstoornissen
Fonetische articulatiestoornissen
Fonologische stoornissen
Afwijkende mondgewoonten
Neurologische taal- en/of spraakstoornissen
Afasie - Dysartrie
Typlessen
2Hands4Kids-methode